Aslan KAYA
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1986 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Aslan Kaya kariyerine, 1989 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesi'nde (University of Illinois at Urbana-Champaign,) Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans eğitimini (Master of Science in Accountancy) tamamlamıştır. Harvard Üniversitesi’nin “Vergi Analizi ve Gelir Tahminleri Programı”na (Harvard University Institute for International Development “Program on Tax Analysis and Revenue Forecasting”) katılmış olup başarı sertifikası bulunmaktadır.

Hesap Uzmanı olarak görev yaptığı sürede çok sayıda büyük ölçekli vergi incelemesi yapan Kaya, “Bankalarda Kredi Riskini Ölçme Yöntemleri” başlıklı bir de bilim raporu hazırlamıştır. Ayrıca, çeşitli gazete ve dergilerde birçok makalesi bulanan Aslan Kaya’nın “Çözümsüzlük Yasası: Bütçe”, “İç Kontrol Rehberi, Risk Analizi ve İflas Tahmin Modelleri”, “Denetim Sürecinde Önemlilik” ve “Vergi İncelemelerinde İşletmelerin İç Kontrol Sistemlerinden Yararlanma Olanakları” başlıklı bilimsel makale ve çevirileri yayımlanmıştır.

Bilkent Üniversitesi Muhasebe ve Finans Bölümü’nde “Muhasebenin Temel İlkeleri ve Finansal Muhasebe” derslerini vermiş olup, Halen Atılım Üniversitesi'nde yarı zamanlı dersler vermektedir.

Yeminli Mali Müşavir olan Aslan Kaya, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı olduğu DMF Sistem Uluslararası Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'de Sorumlu Denetçi unvanı ile denetim, danışmanlık ve yeminli mali müşavirlik faaliyetlerini sürdürmekte olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ali TÜMAY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1990 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Tümay, 1991 yılında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak kariyer hayatına başlamıştır.

Tümay, Gelirler Kontrolörü olarak görev yaptığı sürede birçok farkı sektörde çok sayıda büyük ölçekli vergi incelemesi yapmış, çeşitli gazete ve dergilerde mesleki konularda birçok makalesi yayınlanmıştır.

Yeminli Mali Müşavir olan Ali Tümay, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir

Ali Tümay, DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ortağı olarak Mersin Şube'de Denetçi unvanı ile denetim, danışmanlık ve yeminli mali müşavirlik faaliyetini sürdürmekte ve İngilizce bilmektedir.

Mehmet ALTINDAĞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1982 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Mehmet Altındağ, kariyerine 1986 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır.

Hesap Uzmanı olarak görev yaptığı sürede çok sayıda büyük ölçekli vergi incelemesi tamamlayan Altındağ, Gazi Üniversitesi’nde mesleki eğitim konularında “Muhasebe ve Gelir Vergisi” ve “Revizyon ve Kontrol” dersleri vermiştir. Çeşitli gazete ve dergilerde mesleki konularda yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

Yeminli Mali Müşavir olan Mehmet Altındağ, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. DMF Sistem Uluslararası Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ortağı olan Altındağ, Sorumlu Denetçi unvanı ile denetim, danışmanlık ve yeminli mali müşavirlik faaliyetini sürdürmekte ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.