Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Elektronik Ortamda Mevcut E- Beyanname Şifresinden Ayrı Olarak Alınacak İlave Bir Şifre İle Gönderebilmesine İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. 

Gelir İdaresi Başkanlığınca, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin, işverenlerin beyannamelerini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi için ilişkin sirküler taslağı hazırlanmıştır.

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğini sağlamaktır.

Söz konusu Sirküler taslağı okumak için burayı tıklayınız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu burayı tıklayınız.